خانه

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#2e2a2a” color2=”” color3=”” id=”cz_50942″ sk_sep=”margin-bottom:-10px;”]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_tablet=”25px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_91001″]

درباره

خدمات ما

[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_27788″][cz_title text_center=”true” id=”cz_25712″]خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند. کارهایی را توصیف می کند که از یک تجارت پشتیبانی می کند اما کالایی ملموس تولید نمی کند. [/cz_title][cz_gap height=”60px” id=”cz_27788″][cz_title bline=”cz_line_left_side” text_center=”true” id=”cz_34740″ sk_lines=”background-color:#dc4c46;width:60px;height:1px;top:-14px;” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:Services||” sk_lines_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_hover=”margin-right:15px;margin-left:15px;”]مشاهده همه خدمات[/cz_title][cz_gap height=”300px” id=”cz_27788″ height_tablet=”100px”]

[cz_gap height=”240px” id=”cz_27788″ height_tablet=”0px”]
[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon_size=”” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_55546″ image_as_icon=”989″ sk_icon_before=”width:60px;margin-top:10px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;”]

خدمات شبکه

اتصال خط ثابت

[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_27788″][cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon_size=”” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_109145″ image_as_icon=”995″ sk_icon_before=”width:60px;margin-top:10px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;”]

کنترل های داخلی

حفاظت از دارایی ها

[/cz_title][cz_gap height=”0px” id=”cz_27788″ height_tablet=”40px”]

[cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon_size=”” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_51970″ image_as_icon=”994″ sk_icon_before=”width:60px;margin-top:10px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;”]

خدمات مالی

عملکردهای حسابداری

[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_27788″][cz_title icon_before_type=”image” image_as_icon_size=”” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_36629″ image_as_icon=”997″ sk_icon_before=”width:60px;margin-top:10px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;”]

خرید آنلاین

سفارش تجارت الکترونیکی

[/cz_title][cz_gap height=”0px” id=”cz_27788″ height_tablet=”250px” height_mobile=”200px”]

[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#ffffff” color2=”” color3=”” id=”cz_55970″]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″ height_tablet=”50px”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_69907″ image=”1001″][/cz_image][cz_gap height=”36px” id=”cz_27788″][cz_title shape=”text” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_93016″ shape_text=”پروسه کاری ما” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(0,0,0,0.05);top:-40px;” sk_shape_tablet=”font-size:5em;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

یک برند تجاری جدید را شروع کنید

شیوه کار چیست؟

[/cz_title][cz_gap height=”80px” id=”cz_27788″]

[cz_process_road road=”cz_road_tl cz_road_cl” line_border-style=”dashed” type=”number” number=”۱” icon_style=”cz_road_icon_custom” id=”cz_33401″ sk_icon=”font-size:90px;font-weight:300;background-color:#222222;border-radius:100px;” sk_icon_hover=”font-size:98px;background-color:#dc4c46;”][cz_title id=”cz_63067″]

ایده خلاقانه

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_27788″][cz_title id=”cz_87477″ sk_overall=”margin-right:20px;margin-left:20px;”]

خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند.

[/cz_title]

[cz_process_road road=”cz_road_lr” line_border-style=”dashed” type=”number” number=”۲” icon_style=”cz_road_icon_custom” id=”cz_66943″ sk_icon=”font-size:80px;color:#222222;font-weight:300;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:4px;border-color:#222222;border-radius:100px;” sk_icon_hover=”font-size:88px;color:#dc4c46;border-style:solid;border-color:#dc4c46;”][cz_title id=”cz_47765″]

شروع طراحی

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_27788″][cz_title id=”cz_59119″ sk_overall=”margin-right:20px;margin-left:20px;”]

خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند.

[/cz_title]

[cz_process_road line_border-style=”dashed” type=”number” number=”۳” icon_style=”cz_road_icon_custom” id=”cz_39301″ sk_icon=”font-size:80px;color:#222222;font-weight:300;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:4px;border-color:#222222;border-radius:100px;” sk_icon_hover=”font-size:88px;color:#dc4c46;border-style:solid;border-color:#dc4c46;”][cz_title id=”cz_87765″]

انتشار و توسعه

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_27788″][cz_title id=”cz_105151″ sk_overall=”margin-right:20px;margin-left:20px;”]

خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند.

[/cz_title]

[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″ height_mobile=”50px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#2e2a2a” color2=”” color3=”” relative=”true” id=”cz_51456″]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″]
[cz_title shape=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_49066″ shape_icon=”fa czico-055-conversation” sk_shape=”color:rgba(220,76,70,0.12);top:-90px;left:-20px;” sk_shape_mobile=”top:-140px;”]

در جستجوی یک مشاوره رایگان کسب و کار هستید؟

خدمات تجاری اصطلاح کلی است که کار در شرکت را توصیف می کند.

[/cz_title]

[cz_button title=”مشاوره رایگان” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_center” btn_effect=”cz_btn_shine” id=”cz_81997″ sk_button=”font-size:20px;font-weight:700;padding-right:40px;padding-left:40px;” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3||” sk_button_tablet=”margin-top:40px;” sk_button_mobile=”font-size:14px;”]
[cz_gap height=”430px” id=”cz_27788″]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_93125″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:60px;margin-top:-300px;border-radius:5px;box-shadow:0px 8px 30px 0px rgba(0,0,0,0.18);” sk_overall_mobile=”padding:25px 25px 40px;” sk_overall_tablet=”padding:40px;”]
[cz_video_popup type=”2″ id=”cz_29840″ image=”1017″ sk_overall=”border-radius:5px;” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(180deg,#dc4c46,rgba(220,76,70,0.7));padding:30px;box-shadow:0px 0px 0px 6px rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_mobile=”padding:15px;” mp4=”http://xtratheme.ir/xtravd/business-3/videoplayback.mp4″]
[cz_gap height=”0px” height_tablet=”50px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_76644″]

درباره

شرکت ما

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_14752″]خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند. [/cz_title][cz_gap height=”40px”][cz_progress_bar title=”◦ راه حل های کسب و کار” number=”77%” style=”pbar3″ id=”cz_12017″ sk_title=”font-size:16px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#dc4c46);border-radius:50px;” sk_bar=”border-radius:50px;” sk_num=”font-size:18px;color:#dc4c46;” sk_title_mobile=”font-size:10px;”][cz_progress_bar title=”◦ فرایند کارشناسی مالی” number=”92%” style=”pbar3″ id=”cz_21520″ sk_title=”font-size:16px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#dc4c46);border-radius:50px;” sk_bar=”border-radius:50px;” sk_num=”font-size:18px;color:#dc4c46;” sk_title_mobile=”font-size:10px;”][cz_progress_bar title=”◦ رسانه های اجتماعی و بازاریابی” number=”86%” style=”pbar3″ id=”cz_39584″ sk_title=”font-size:16px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#ffffff,#dc4c46);border-radius:50px;” sk_bar=”border-radius:50px;” sk_num=”font-size:18px;color:#dc4c46;” sk_title_mobile=”font-size:10px;”]

[/cz_content_box]
[cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_tablet=”100px”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_69907″ image=”1001″][/cz_image][cz_gap height=”36px” id=”cz_27788″][cz_title shape=”text” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_44514″ shape_text=”خدمات ما” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(0,0,0,0.05);top:-40px;” sk_shape_tablet=”font-size:5em;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

پیشنهاد ما را ببینید

خدمات پرطرفدار ما

[/cz_title][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” id=”cz_80622″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:url(https://www.dandooneman.ir/wp-content/uploads/2019/12/service-1.jpg);padding:180px 30px 30px;border-radius:5px;box-shadow:0px 20px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_hover=”box-shadow:0px 20px 30px 0px rgba(220,76,70,0.15);” class=”cz_title_parent_box” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:Services||” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;” sk_overall_mobile=”background-position:right center;”][cz_title id=”cz_81743″ sk_overall=”color:#222222;background-color:#ffffff;width:100%;padding:12px 20px;border-radius:5px;box-shadow:0px 6px 30px 0px rgba(0,0,0,0.2);CDVZbox-sizing:border-box;CDVZ” sk_overall_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;margin-top:-10px;margin-bottom:10px;”]

مشاوره کسب و کار

ما کمک می کنیم تا تجارت خود را توسعه دهید[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” id=”cz_97288″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:url(https://www.dandooneman.ir/wp-content/uploads/2019/12/service-2.jpg);padding:180px 30px 30px;border-radius:5px;box-shadow:0px 20px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_hover=”box-shadow:0px 20px 30px 0px rgba(220,76,70,0.15);” class=”cz_title_parent_box” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:Services||” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;”][cz_title id=”cz_51434″ sk_overall=”color:#222222;background-color:#ffffff;width:100%;padding:12px 20px;border-radius:5px;box-shadow:0px 6px 30px 0px rgba(0,0,0,0.2);CDVZbox-sizing:border-box;CDVZ” sk_overall_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;margin-top:-10px;margin-bottom:10px;”]

راه حل های کسب و کار

ارائه راه حل های كسب و كار كوچك[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” id=”cz_68000″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:url(https://www.dandooneman.ir/wp-content/uploads/2019/12/service-3.jpg);padding:180px 30px 30px;border-radius:5px;box-shadow:0px 20px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_hover=”box-shadow:0px 20px 30px 0px rgba(220,76,70,0.15);” class=”cz_title_parent_box” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:Services||” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;” sk_overall_mobile=”background-position:right center;”][cz_title id=”cz_39014″ sk_overall=”color:#222222;background-color:#ffffff;width:100%;padding:12px 20px;border-radius:5px;box-shadow:0px 6px 30px 0px rgba(0,0,0,0.2);CDVZbox-sizing:border-box;CDVZ” sk_overall_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;margin-top:-10px;margin-bottom:10px;”]

بازاریابی شبکه های اجتماعی

می خواهید تجارتتان را توسعه دهید، به ما بسپارید[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″ height_tablet=”50px” height_mobile=”25px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#2e2a2a” color2=”” color3=”” relative=”true” id=”cz_82949″]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″ height_tablet=”100px” height_mobile=”50px”][cz_tabs style=”cz_tabs_htc” fx=”cz_tabs_flash” id=”cz_45494″ sk_tabs=”font-size:18px;color:#afafaf;font-weight:300;padding:8px 30px;margin:0px 7px;border-style:none;” sk_active=”color:#dc4c46;font-weight:500;background-color:#ffffff;border-radius:90px;” sk_content=”margin-top:100px;” sk_tabs_tablet=”font-size:16px;padding-right:20px;padding-left:20px;margin-right:2px;margin-left:2px;”][cz_tab title=”آدرس ما” id=”cz_78920″]
[cz_google_map marker=”custom” id=”cz_35198″ apikey=”AIzaSyBtD89e_63nmA6xcZWW4y0s5Ll9HPTCvVQ” sk_map=”width:95%;height:400px;border-radius:5px;” markerimage=”1117″ infowindow=”XTRA WordPress Theme” sk_map_mobile=”width:100%;”]
[cz_gap height=”20px” height_tablet=”80px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_23717″]

با ما در تماس باشید

آدرس ما

[/cz_title][cz_gap][cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_38921″ icon=”fa czico-092-phone-call-1″ sk_icon_before=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;padding:5px;margin-left:20px;border-radius:90px;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;” sk_overall_hover=”margin-right:15px;margin-left:15px;”]

شماره تماس

۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_93315″ icon=”fa czico-016-map-localization” sk_icon_before=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;padding:5px;margin-left:20px;border-radius:90px;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;” sk_overall_hover=”margin-right:15px;margin-left:15px;”]

آدرس ما

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 101[/cz_title]

[/cz_tab][cz_tab title=”بازاریابی شبکه” id=”cz_102631″]
[cz_gap height=”40px” id=”cz_27788″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_58905″]

این را میسر کن

بازاریابی شبکه

[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_27788″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_88360″]خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند. خدمات تجاری اصطلاح عمومی است که توصیف کارهایی است که از کالایی پشتیبانی می کند اما کالایی تولید نمی کند. خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از محصول تجاری پشتیبانی می کند. [/cz_title][cz_gap height=”80px” id=”cz_27788″][cz_button title=”اطلاعات بیشتر” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” btn_effect=”cz_btn_circle_fade” id=”cz_110164″ sk_button=”font-weight:700;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_button_mobile=”font-size:14px;”][cz_gap height=”0px” id=”cz_27788″ height_tablet=”80px”]

[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” tilt=”on” id=”cz_105766″ image=”1106″ css_width=”80%” sk_css=”border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(0,0,0,0.3);”][/cz_image]
[/cz_tab][cz_tab title=”آماده فروش” id=”cz_95484″]
[cz_service_box type=”vertical” title=”برنامه ریزی” icon=”fa fa-map” icon_fx=”cz_sbi_fx_9a” fx_hover=”fx_zoom_0_hover” link_only_btn=”true” id=”cz_41835″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:50px 30px;border-radius:5px;” sk_icon=”font-size:36px;color:#dc4c46;” sk_title_tablet=”font-size:16px;” sk_title_mobile=”font-size:24px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” sk_con=”color:#757575;” btn=”اطلاعات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA||” sk_title=”color:#222222;margin-bottom:10px;” sk_button=”padding:7px 30px;” sk_button_hover=”margin-top:30px;margin-bottom:-2px;”]

برنامه کسب و کار یک سند مکتوب است که شامل اهداف تجاری است

[/cz_service_box][cz_gap height=”0px” height_tablet=”50px”]

[cz_service_box type=”vertical” title=”آماده سازی پروژه” icon=”fa fa-braille” icon_fx=”cz_sbi_fx_9a” fx_hover=”fx_zoom_0_hover” link_only_btn=”true” id=”cz_63692″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:50px 30px;border-radius:5px;” sk_icon=”font-size:36px;color:#dc4c46;” sk_title_tablet=”font-size:16px;” sk_title_mobile=”font-size:24px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” sk_con=”color:#757575;” btn=”اطلاعات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA||” sk_title=”color:#222222;margin-bottom:10px;” sk_button=”padding:7px 30px;” sk_button_hover=”margin-top:30px;margin-bottom:-2px;”]

طرح پروژه را به ذینفعان توضیح دهید و در مورد مؤلفه های اصلی آن بحث کنید

[/cz_service_box][cz_gap height=”0px” height_tablet=”50px”]

[cz_service_box type=”vertical” title=”شروع طراحی” icon=”fa fa-adjust” icon_fx=”cz_sbi_fx_9a” fx_hover=”fx_zoom_0_hover” link_only_btn=”true” id=”cz_104019″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:50px 30px;border-radius:5px;” sk_icon=”font-size:36px;color:#dc4c46;” sk_title_tablet=”font-size:16px;” sk_title_mobile=”font-size:24px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” sk_con=”color:#757575;” btn=”اطلاعات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA||” sk_title=”color:#222222;margin-bottom:10px;” sk_button=”padding:7px 30px;” sk_button_hover=”margin-top:30px;margin-bottom:-2px;”]

شروع طراحی یک منبع آموزشی است که کیت های پروژه الکترونیکی را می فروشد

[/cz_service_box][cz_gap height=”0px” height_tablet=”50px”]

[cz_service_box type=”vertical” title=”پایان کار” icon=”fa fa-american-sign-language-interpreting” icon_fx=”cz_sbi_fx_9a” fx_hover=”fx_zoom_0_hover” link_only_btn=”true” id=”cz_19274″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:50px 30px;border-radius:5px;” sk_icon=”font-size:36px;color:#dc4c46;” sk_title_tablet=”font-size:16px;” sk_title_mobile=”font-size:24px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” sk_con=”color:#757575;” btn=”اطلاعات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fservices%2F|title:%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA||” sk_title=”color:#222222;margin-bottom:10px;” sk_button=”padding:7px 30px;” sk_button_hover=”margin-top:30px;margin-bottom:-2px;”]

اکثر مردم می دانند که اعدام یک مهارت مهم است و برای انجام آن تلاش می کند

[/cz_service_box]

[/cz_tab][cz_tab title=”رشد تجارت” id=”cz_51199″]
[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” tilt=”on” id=”cz_28551″ image=”1055″ css_width=”80%” sk_css=”border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(0,0,0,0.3);”][/cz_image]
[cz_gap height=”40px” id=”cz_27788″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_88306″]

راه حل ها برای

رشد کسب و کار

[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_27788″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_103510″]خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت حمایت می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند. خدمات تجاری اصطلاح عمومی است که توصیف کارهایی است که از کالایی پشتیبانی می کند اما کالایی تولید نمی کند. خدمات تجاری اصطلاحی کلی است که توصیف کارهایی است که از محصول تجاری پشتیبانی می کند. [/cz_title][cz_gap height=”80px” id=”cz_27788″][cz_button title=”اطلاعات بیشتر” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” btn_effect=”cz_btn_circle_fade” id=”cz_78859″ sk_button=”font-weight:700;padding-right:40px;padding-left:40px;” sk_button_mobile=”font-size:14px;” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fabout%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C||”]

[/cz_tab][/cz_tabs][cz_gap height=”350px” id=”cz_27788″ height_tablet=”250px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#ffffff” color2=”” color3=”” id=”cz_67737″]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″ height_tablet=”150px” height_mobile=”75px”]
[cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_35836″]

نظرات

مشتریان ما

[/cz_title][cz_gap height=”140px” id=”cz_27788″ height_tablet=”30px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_71934″ sk_lines=”background-color:#dc4c46;width:60px;height:1px;top:-14px;” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3||” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;” sk_lines_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_hover=”margin-right:15px;margin-left:15px;”]نظر خود را ارسال نمایید[/cz_title]

[cz_carousel slidestoshow=”1″ slidestoshow_tablet=”1″ gap=”0px” arrows_position=”no_arrows” dots_position=”dots_bl” dots_style=”dots_circle” infinite=”true” autoplay=”true” dots_inner=”true” fade=”true” id=”cz_28230″ sk_dots=”background-color:#dc4c46;margin-right:2px;margin-bottom:30px;margin-left:2px;” sk_slides=”padding:0px 40px 30px;”][cz_testimonials name=”مایک نیرسون” subname=”بازرگان” id=”cz_86964″ avatar=”925″ sk_content=”background-color:#ffffff;padding:0px;margin-bottom:40px;” sk_name=”font-size:18px;font-weight:700;” sk_subname=”font-size:16px;color:#2e2a2a;font-weight:300;font-style:italic;margin-top:-10px;” sk_avatar=”width:60px;height:60px;box-shadow:0px 8px 30px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_content_mobile=”text-align:center;”]“خدمات تجاری یک اصطلاح عمومی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت پشتیبانی می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند. توصیف کارهایی که پشتیبانی می کنند “[/cz_testimonials][cz_testimonials name=”مری رزلاین” subname=”تاجر و بازرگان” id=”cz_60903″ avatar=”927″ sk_content=”background-color:#ffffff;padding:0px;margin-bottom:40px;” sk_name=”font-size:18px;font-weight:700;” sk_subname=”font-size:16px;color:#2e2a2a;font-weight:300;font-style:italic;margin-top:-10px;” sk_avatar=”width:60px;height:60px;box-shadow:0px 8px 30px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_content_mobile=”text-align:center;”]“توصیف کارهایی که از خدمات تجاری پشتیبانی می کنند یک اصطلاح عام است که کارهایی را پشتیبانی می کند که از یک تجارت پشتیبانی می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند.”[/cz_testimonials][/cz_carousel]
[cz_gap height=”70px” id=”cz_27788″ height_mobile=”50px”][cz_free_line id=”cz_81632″ sk_line=”background-color:#dfdfdf;height:1px;”][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_mobile=”50px”]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_96590″ image=”1042″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Business Solutions” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_29435″ image=”1043″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Speedy Business” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_85719″ image=”1044″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Penguin Business” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_26708″ image=”1045″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Live Talk” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_20348″ image=”1046″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Enovo Business” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″ height_tablet=”50px”]
[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]